Zážitky z taxíkov (Príbehy zo života ľudí #6)

Vladové prekvapko

Vtipné baliace príhody (Príbehy zo života ľudí #8)