TOP Komenty zo zápasu Attila vs. Karlos

Najzvláštnejšie sny (Príbehy zo života ľudí #29)

Ladislav má pádny dôvod na obavu