Táto stránka je venovaná všetkým sponzorom (patrónom) a partnerom webového portálu TOP Komenty. Taktiež by som sa chcel poďakovať touto cestou za pomoc a podporu všetkým, ktorí priložili ruku k dielu svojou profesionalitou alebo vlastným príspevkom. Ďakujem!

1. Autor nového loga a grafiky:

Karol Jerga
[email protected]

2. Patróni TOP 5$

    • ______________ (Miesto pre prvého patróna TOP 5$)