LOLLOL

Najväčšie nemehla (Príbehy zo života ľudí #17)

Páči sa mu, keď má žena rovnakú farbu očí a vlasov

Doktor Martin pomáha