LOLLOL

Najpamätnejšie hlášky učiteľov (Príbehy zo života ľudí #43)

Podarilo sa ti už totálne zaklincovať nejakú situáciu? (Príbehy zo života ľudí #42)

SBS v akcii