WTFWTF LOLLOL

Čo ste našli pri upratovaní a nemali ste tušenie, čie alebo odkiaľ to je? (Príbehy zo života ľudí #127)

Pokračovanie na ďalšej stránke!
↓  ↓  ↓

Čo ste nechtiac prezradili? Tie najlepšie prerieknutia. (Príbehy zo života ľudí #126)

Najvtipnejšie zážitky z brigády č.2 (Príbehy zo života ľudí #128)