LOLLOL

Čo ste kúpili pod vplyvom alkoholu? (Príbehy zo života ľudí #92)

Najtrápnejšie baliace frázy (Príbehy zo života ľudí #91)

Oslovili ste niekoho zlým menom? (Príbehy zo života ľudí #93)