Ako to vždy dopadne s Kotlebom na súdnom pojednávaní…

Väčšina z nás vie, ako dopadnú súdne pojednávania s Kotlebom. Zuzana to pekne zhrnula.


Najlepšie hlášky detí (Príbehy zo života ľudí #165)

Pri akej príležitosti ste uznali, že už nie ste najmladší? (Príbehy zo života ľudí #166)